بیمارستان قائم(عج)  
 
      آدرس:مشهد - خیابان احمدآباد - بیمارستان قائم (عج) – طبقه منهای یک – بخش پاتولوژی  
      38012384 - 051  
      38417492 - 051  
      کدپستی 91766-99199  
      [at]mums.ac.ir پست الکترونیک