مدیران گروه سابق

نام و نام خانوادگی: دکتر عباسعلی امیدی اشرفی
تحصيلات: متخصص پاتولوژی
سمت/ رتبه: دانشیار پاتولوژی – بیمارستان قائم (عج)
پست الكترونيك: omidiaa[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)