برنامه هفتگی

بیمارستان قائم (عج)


  10-8 12-10 14-12
 شنبه برش- فروزن گزارش نویسی کلاس تئوری – دکتر شریفی
 یکشنبه برش- فروزن گزارش نویسی  کلاس تئوری – دکتر محمدیان
 دوشنبه برش- فروزن گزارش نویسی کلاس تئوری- دکتر جعفریان
 سه شنبه برش- فروزن گزارش نویسی  کلاس تئوری  دکتر کلانتری
 چهارشنبه برش- فروزن گزارش نویسی  کلاس تئوری دکتر طباطبایی
 پنجشنبه اسلاید کنفرانس عمومی